Arizona Gun Laws.

L r om pistolkontrolllover, pistoltillatelseskrav og straffer i Arizona.

I Arizona, fra juli 2010, er alle som er 21 ar eller eldre tillatt a b re et skjult vapen uten tillatelse. Arizona er bare 1 av 3 stater i moderne historie for a legalisere transport av skjulte vapen uten tillatelse. Dette er en endring fra en tidligere Arizona lov som krevde tillatelser for skjulte vapen.

Til tross for gjeldende lov er det omstendigheter der det ikke er tillatt a b re et skjult vapen. For eksempel kan en person ikke b re et skjult vapen i lokalene til en forhandler som har lagt inn et skilt som forbyder vapenbesittelse pa den aktuelle eiendommen. (Arizona Statutes & sect; 4-229.) Arizona tilbyr fortsatt skjult vapentillatelser, noe som kan v re nyttig i noen situasjoner. For eksempel er det nodvendig med tillatelse til a fore et skytevapen til bestemte regulerte steder, for eksempel en bar eller restaurant som serverer alkohol. A skaffe tillatelse gjor det ogsa mulig a b re et skjult vapen i en annen stat som gjenkjenner Arizona’s tillatelse.

Selv om Arizona ikke krever tillatelse til a b re et pistol i staten, betyr det ikke at du kan b re noen form for pistol nar eller hvor du vil.

For a l re mer om restriksjonene for a b re skytevapen i Arizona, se Apne og skjulte vapenlover i Arizona.

Les videre for a l re detaljer om Arizona’s pistoltillatelsesprosess.

Hvem kan skaffe et pistoltillatelse i Arizona.

Arizona Department of Public Safety (DPS) ma gi deg en skjult vapentillatelse hvis du er:

en Arizona bosatt eller amerikansk statsborger 21 ar eller eldre (eller minst 19 og et aktivt eller tidligere medlem av de v pnede styrker eller statsborger) ikke under anklage for eller domt for en forbrytelse, med mindre denne forbrytelsen er blitt utvist eller avsatt og du er ikke en «forbudt eier» under statlig lov som ikke lider av psykisk lidelse, er domt mentalt inkompetent eller begatt en mentalinstitusjon og ikke ulovlig tilstede i USA.

For a kvalifisere ma du ogsa demonstrere kompetanse med skytevapen.

(Arizona Statutes & sect; 13-3112 (E).)

Du kan demonstrere kompetanse med et skytevapen ved a:

fullfore et skytevapen sikkerhet eller oppl ringskurs som er godkjent av DPS eller som bruker instruktorer som er sertifisert av National Rifle Association (NRA) fullforer en j ger utdanning eller j ger sikkerhetskurs godkjent av Arizona Game and Fish Department eller en annen stats liknende agentur som fullforer en sikkerhets- eller oppl ringsplan for NRA-vapen som fullforer en sikkerhets- eller oppl ringskurs for vapenhandteringen som tilbys for sikkerhetsvakter, etterforskere, skytevapeninstruktorer eller andre rettshandhevelses- eller sikkerhetsstillinger som er godkjent av DPS, og som viser bevis for gjeldende milit rtjeneste eller bevis pa hederlig utslipp eller generell utslipp under hederlige forhold fra USAs v pnede styrker, eller gi et gyldig nav rende eller utgatt skjult vapen-, vapen- eller pistoltillatelse eller lisens utstedt av en annen stat eller en politisk underavdeling av en annen stat som krever oppl ring for utstedelse.

(Arizona Statutes & sect; 13-3112 (N).)

Hvordan fa et pistoltillatelse i Arizona.

For a fa en Arizona-skjult vapentillatelse ma du fylle ut og sende inn en soknad – inkludert fingeravtrykkskort – til Institutt for offentlig sikkerhet. Nav rende avgift for en ny tillatelse er $ 60. Du kan finne komplette prosedyrer og instruksjoner for a fa en soknad ved a besoke Arizona Department of Public Safety nettsted.

Nar skal du forny din Arizona Gun Permit.

Du ma fornye tillatelsen hvert femte ar. For du gir fornyelse, vil Institutt for offentlig sikkerhet gjennomfore en kriminell historieregistreringskontroll. Du trenger ikke a sende inn et ekstra fingeravtrykkskort med fornyelsesprogrammet ditt, men ma betale en gebyr pa $ 43. (Arizona Statutes & sect; 13-3112 (K).)

Stater der din Arizona-tillatelse er gyldig.

Du kan finne en liste over stater som anerkjenner Arizona skjult vapen tillatelser ved a besoke Arizona Department of Public Safety nettsted. DPS anbefaler at du, for du reiser til en annen stat, kontakter du staten direkte for a bekrefte at du kan bruke din Arizona-tillatelse, b re et skjult vapen i staten.

Nar tillatelsen din kan bli suspendert eller tilbakekalt.

DPS vil suspendere eller tilbakekalle tillatelsen dersom du blir uberettiget i henhold til reglene ovenfor. DPS ma varsle deg skriftlig innen femten virkedager etter tilbakekalling eller suspensjon av din tillatelse, og ma angi arsakene til at du opphever eller suspenderer din tillatelse. (Ariz. Rev. Stat. & Sect; 13-3112 (M).)

Straff for ulovlig besittelse av en pistol.

Avhengig av den spesifikke lovbrudd kan brudd pa en vapenlov i Arizona utgjore alt fra en misdemeanor til en alvorlig forbrytelse. Du kan l re detaljene ved a lese avsnittene 13-3102 i Arizona-statuttene noye.

Fa juridisk hjelp.

Hvis du har sporsmal om hvorvidt du har lov til a b re et pistol i Arizona, eller hvis du star overfor avgifter for en pistoltillatelse eller b re brudd, ta kontakt med en kvalifisert kriminell advokat.

Snakk med en advokat.

Start her for a finne kriminelle forsvarsadvokater i n rheten av deg.

Hvordan det fungerer.

Gi oss en kort beskjed om saken din. Gi kontaktinformasjon Velg advokater for a kontakte deg.

Snakk med en forsvarsadvokat.

Vi har hjulpet 95 klienter med a finne advokater i dag.

Hvordan det fungerer.

Gi oss en kort beskjed om saken din. Gi kontaktinformasjon Velg advokater for a kontakte deg.

Produkter.

Gratis Legal.

Koble til oss.

Opphavsrett og kopi; 2018 Nolo & reg; Selvhjelpstjenester er kanskje ikke tillatt i alle land. Informasjonen som er oppgitt pa dette nettstedet er ikke juridisk radgivning, utgjor ikke advokathenvisningstjeneste, og ingen advokatklient eller konfidensielt forhold er eller vil bli dannet ved bruk av nettstedet. Advokatlistene pa dette nettstedet er betalt advokatannonsering. I enkelte stater kan informasjonen pa dette nettstedet betraktes som advokathenvisnings service. Vennligst referer til Vilkar for bruk og tilleggsbetingelsene for spesifikk informasjon relatert til staten din. Din bruk av dette nettstedet inneb rer godkjenning av vilkarene for bruk, tilleggsbetingelser, personvern og informasjonskapsler.