C & # 8211; Grunnleggende programmering.

Denne C-programmeringsgrunnleggende delen forklarer en enkel & # 8220; Hello World & # 8221; C-program. Det dekker ogsa under grunnleggende emner, som skal v re kjent av en C-programmerer for du skriver et C-program.

C programmering grunnleggende kommandoer for a skrive et C-program Et enkelt C-program med utgang og forklaring Steg for a skrive C-programmer og fa utdataene Opprettelse, kompilering og utforelse av et C-program.

* Hvordan installere C compiler og IDE verktoy for a kjore C programmeringskoder Grunnleggende struktur av et C-program.

* Eksempel C program for a sammenligne alle seksjonene.

* Beskrivelse for hver del av C program C-programmer (Klikk her for flere C-programmer) med definisjon og utdata & # 8211; C-program for Prime-nummer, Factorial, Fibonacci-serien, Palindrom, Bytte 2 tall med og uten tempvariabel, prove kalkulatorprogram og provebankapplikasjonsprogram mv.

1. C programmeringsgrunnleggende for a skrive et C-program:

Nedenfor er fa kommandoer og syntaks brukt i C programmering for a skrive et enkelt C-program. La se alle delene av en enkel C-programlinje for linje.

2. Et enkelt C-program:

Under C-programmet er et veldig enkelt og grunnleggende program i C programmeringssprak. Dette C-programmet viser & # 8220; Hello World! & # 8221; i utgangsvinduet. Og alle syntaxer og kommandoer i C-programmering er saksfolsomme. Ogsa hver setning skal avsluttes med semikolon (;) som er en setningsterminator.

3. Trinn for a skrive C-programmer og fa utdataene:

Nedenfor er trinnene som skal folges for et hvilket som helst C-program for a lage og fa utdata. Dette er vanlig for alle C-programmer, og det er ikke noe unntak om det er et veldig lite C-program eller veldig stort C-program.

Opprett Kompil Utfor eller Kjor Fa utdata.

4. Opprettelse, kompilering og gjennomforing av et C-program:

Hvis du vil lage, kompilere og utfore C-programmer alene, ma du installere C-kompilatoren i maskinen. Deretter kan du begynne a utfore dine egne C-programmer i maskinen din. Du kan se lenken nedenfor for hvordan du installerer C compiler og kompilere og utfore C-programmer i maskinen din. Nar C-kompilatoren er installert i maskinen, kan du opprette, kompilere og utfore C-programmer som vist under lenken nedenfor. Hvis du ikke vil installere C / C ++-kompilatorer i maskinen, kan du henvise til nettkompilatorer som vil kompilere og utfore C / C ++ og mange andre programmeringssprak online og vise utganger pa skjermen. Vennligst sok etter online C / C ++-kompilatorer i Google for mer informasjon.

5. Grunnleggende struktur for et C-program:

Struktur av C-programmet er definert av sett med regler som kalles protokoll, som skal folges av programmerer mens du skriver C-program. Alle C-programmer har seksjoner / deler som er nevnt nedenfor.

Dokumentasjonsseksjon Link Seksjon Definisjon Seksjon Global deklareringsseksjon Funksjon Prototype-deklarasjonsseksjon Hovedfunksjon Definisjon av brukerdefinert funksjon.

Eksempel C program for a sammenligne alle seksjonene:

Du kan sammenligne alle delene av et C-program med C-programmet nedenfor.

Sum av to tall: 2.

Beskrivelse for hver del av C-programmet:

La oss se om hver del av et C-grunnleggende program i detalj nedenfor. V r oppmerksom pa at et C-program ikke kan ha alle undernevnte seksjoner unntatt hovedfunksjon og lenkeavsnitt. Dessuten kan en C-programstruktur ikke v re i nedenfor nevnt rekkefolge.

Eksempel: / * kommentar linje1 kommentar line2 kommentar 3 * /

6. Eksempel C-programmer med definisjon, eksempelprogram og utgang:

Hvis du har nok grunnleggende kunnskaper om C programmeringssprak og alle begreper, kan du referere til folgende C-programmer.

Vennligst klikk her & # 8220; C programmer & # 8221; for a referere under programmer.

C program for Prime nummer C program for Factorial C program for Fibonacci serie C program for Palindrome C program for bytte 2 tall med og uten temp variabel Eksempel kalkulator program og bank program program etc.

Viktige punkter a huske i C programmeringsgrunnleggende:

C programmering er et saksfolsomt programmeringssprak. Hver C-programmeringserkl ring er avsluttet med semikolon (;) som refereres til som setningsterminator. printf () -kommandoen brukes til a skrive ut utgangen pa skjermen. C-programmer er kompilert ved hjelp av C-kompilatorer og viser utdata nar de utfores.

Referanse C programmering E-boker & amp; forskningsartikler: