CAT 2015 Analyse.

CAT 2015 Analyse Slot 1 – Sammendrag.

Det forste sporet i CAT 2015 er over. Den faktiske papiret etterliknet Mock CAT som ble lastet opp pa CAT-nettstedet. Den forste delen var VRC: Den hadde 34 sporsmal – 24 sporsmal om RC (2 sett med 3 sporsmal hver og 3 sett med 6 sporsmal hver). De andre 10 sporsmalene var alle ikke-MCQ og var fra Para Jumbles (4 Qs), Odd Sentence Out (3 Qs), Sammendragstype (3 Qs). Den andre delen var DILR-delen. Den hadde 32 sporsmal. DI-settene ble tydelig avgrenset fra LR-settene. Det var 4 sett av hver type. Hvert sett hadde 4 sporsmal. Det var ett sett av hver type som hadde sporsmal om ikke-MCQ-typen. Den tredje delen var Quant-delen. Den hadde 34 sporsmal. Seksjonen var marginalt toffere enn CAT 2014. Det var 15 sporsmal av ikke-MCQ type og resten var MCQs.

CAT 2015 Analyse Slot 2 – Sammendrag.

Det andre sporet av CAT 2015 er over. Det var nesten identisk med den forste. han aktuelle papiret etterliknet Mock CAT som ble lastet opp pa CAT-nettstedet. Den forste delen var VRC: Den hadde 34 sporsmal – 24 sporsmal om RC (2 sett med 3 sporsmal hver og 3 sett med 6 sporsmal hver). De andre 10 sporsmalene var alle ikke-MCQer og var fra Para Jumbles (4 Qs), Odd Sentence Out (3 Qs), Sammendragstype (3 Qs). Den andre delen var DILR-delen. Den hadde 32 sporsmal. DI-settene ble tydelig avgrenset fra LR-settene. Det var 4 sett av hver type. Hvert sett hadde 4 sporsmal. Det var ett sett av hver type som hadde sporsmal om ikke-MCQ-typen. Den tredje delen var Quant-delen. Den hadde 34 sporsmal. Seksjonen var marginalt toffere enn CAT 2014. Det var 15 sporsmal av ikke-MCQ type og resten var MCQs.

KAT 2015 Analyse gjennomgang.

CLs CAT 2015 Analyse Gjennomsnittlig vurdering er 6,40. Takk kj re studenter for tilbakemelding. Vi haper a kontinuerlig gi deg analyser og losninger som hjelper deg i hvert trinn av forberedelsen.