CMAT 2018 Admit Card, Login, Syllabus, Eksamen Dato, Monster.

Informasjon om CMAT-eksamen.

Common Management Admission Test (CMAT) er et nasjonalt niva inngangstest ledet av All India Council for teknisk utdanning (AICTE) konsekvent som etter instruksjonene av Ministry of Human Resource Development (MHRD), India’s Government. CMAT er en tre timers datamaskinbasert online-test som gjennomfores i en okt for a vurdere sokerens evne over ulike segmenter som kvantitativ teknikk, logisk begrunnelse, sprakforstaelse og generell bevissthet. CMAT 2018 tillater b-skoler a skjermere kandidater som best passer deres forutsetninger. AICTE vil gjennomfore CMAT 2018 den 20. januar for opptak til hogskolene som tilbyr MBA og for de som driver diplom i ledelse programmer.

Denne testen oppfordrer institusjoner til a velge riktig utdannelsesmulighet for bekreftelse i alle ledelsesprogrammer. CMAT-poenget er anerkjent av alle AICTE-godkjente institusjoner / Universitetsavdelinger / Videregaende Hoyskoler / Tilknyttede hoyskoler.

I denne artikkelen kan hopefuls komme til hele data knyttet til CMAT 2018, inkludert kritiske datoer, soknadsskjemaberettigelseskriterier, innromme kort og resultat for a gi noen eksempler.

CMAT 2018 Registreringen er apen fra 20. oktober til 15. desember 2017.

AICTE har gjennomfort CMAT to ganger i et ar i lopet av september og februar. AICTE har na besluttet a holde kun en CMAT Online Test fra Academic Year 2017 og utover.

For akademisk ar 2018 vil CMAT-testen v re 20. januar 2018.

Alle kandidatkandidater som onsker a opptre for CMAT Test for a ta opptak til hoyere utdanningsprogrammer i ledelsen, bor soke om CMAT 2018. Kandidatene vil ha mulighet til a velge dato og by for a bli vist i testen.

CMAT 2018 Viktige datoer.

CMAT 2018 Kvalifisering.

Sokeren ma v re innbygger i India. Nyutdannede i en hvilken som helst disiplin kan soke om CMAT eksamen. Avsluttende ars studenter pa Graduate Courses (10 + 2 + 3) hvis resultat vil bli erkl rt for opptaket av opptak for 2018-19 kan ogsa soke om CMAT online eksamen.

CMAT eksamen registrering og gebyrer.

Forutsetninger for begynnelsen Registrering for CMAT-2018: Vi anbefaler deg a forberede for du begynner CMAT-registreringsprosessen:

En datamaskin med god Internett-tilkobling, slik at det ikke er noen brudd pa Internett ved registrering. Kvalifikasjonsdetaljer som kandidater ma angi dem mens de anvender CMAT-eksamen. Last opp skannet bilde mens du registrerer deg, folg derfor forberedt et skannet klart bilde av seg selv tatt pa en hvit bakgrunn. Storrelsen pa dette bildet skal v re 140 x 160 (& le; 60Kb). Likeledes, last opp skannet signatur mens du registrerer, og folg derfor klar skannet klar signatur gjort pa en hvit bakgrunn. Storrelsen pa denne signaturfilen skal v re 60 x 90 (& le; 30Kb). En gyldig e-post-ID som kandidatene vil bruke minst i de neste 6 manedene. All kommunikasjon vil bli gjort pa dette e-post-IDet som kandidatene kommer inn mens de registrerer seg for CMAT-eksamen. Et gyldig mobilnummer som all informasjon via SMS vil bli sendt til dette nummeret. Et gyldig Kreditt- / debetkort dersom kandidater onsker a betale ONLINE. En skriver koblet til systemet som de ma skrive ut 3 kopier av CHALLAN i tilfelle de planlegger a betale med CASH hos banken.

Registrering for CMAT er en 3-trinns prosess som nevnt nedenfor:

Trinn 1: – Les veiledning og selvregistrering Trinn -2: – Betalingsprosess Trinn 3: – Na som kandidatene er ferdige med betalingen, ma de fylle den gjenv rende delen av skjemaet.

CMAT 2018 eksamen testavgift.

Generelt / OBC: Rs.1400 + Bankkostnader som gjeldende SC / ST / PD: Rs.700 + Bankkostnader som gjeldende I utlandet: $ 125 + Bankgebyrer som gjeldende.

CMAT Syllabus og eksamen Monster.

CMAT er en inngangseksamen pa nasjonalt niva gjennomfort av All India Council for Technical Education (AICTE) som skal holdes 20. januar 2018. Eksamen er Computerbasert online inngangseksamen med 3 timers varighet. Pensum kan deles inn i fire deler – Kvantitative teknikker, datatolkning, logisk begrunnelse, sprakbegrepet. Nr. av sporsmal som faller under hver seksjon er det samme, dvs. 25. Det er negativ markering for feil svar, for hvert feil svar blir 1 trekk fratrukket.

CMAT 2018 merkingsskjema.

Merkingsplan for CMAT: 4 karakterer per korrekt svar. Feil svar vil b re en straff pa 1 mark. Eksamenens varighet vil v re 180 minutter.

CMAT 2018 Admit Card.

Admit kortet for CMAT 2018 vil bli utstedt av All India Council for Technical Education (AICTE) 5. januar 2018. CMAT 2018 eksamen er planlagt 20. januar 2018. Admit kortet vil bli utstedt til bare de kandidatene som har vellykket gjennomfort og sendt inn soknadsskjema innen fristen. Kandidater anbefaler at de laster ned sitt CMAT-godkjenningskort ved a skrive inn paloggingsinformasjonen.

Admit kortet vil v re tilgjengelig i online modus og hver kandidat vil bli varslet til sin registrerte e-postadresse. Kandidatene ma presentere inntakskortet ved inngangssenteret. Hvis kandidatene ikke klarer a presentere adgangskortet, vil de ikke fa lov til a sitte pa eksamenen.

Hvis studentene ikke klarer a ta utskriften, kan de soke hjelp av Call Center / Helpdesk pa folgende kontakt: + 91-8429996897.

I CMAT-eksamen har kandidatene muligheten til a velge sin by fra de angitte byene. CMAT 2018-19 skal gjennomfores i folgende 75 byer i India:

CMAT 2018 Resultat.

Resultatdatoen for CMAT 2018 er enna ikke annonsert. Nar resultatet blir annonsert, kan studentene besoke den offisielle nettsiden http://www.aicte-cmat.in/College/Index_New.aspx og sjekke resultatet. Scorecard vil bli akseptert av alle AICTE-godkjente institusjoner / universitetsavdelinger.

CMAT aksepterer institutter.

Noen av ledelsesinstituttene som aksepterer CMAT-poeng er:

Goa Institutt for ledelse, Goa KJ Somaiya Institutt for ledelse studier og forskning, Mumbai Institute of Management Technology, Nagpur Institutt for Management Technology, Hyderabad GL Bajaj Institutt for ledelse og forskning, Greater Noida LM Thapar School of Management, Mohali Birla Global University, Bhubaneswar Birla Institutt for ledelsesteknologi, storre Noida.

I henhold til det siste XAT-eksamensmonsteret, vil eksamenen v re online basert med en tidsperiode pa 3,5 timer.

Sporsmal: Er CMAT a bli utfort ONLINE to ganger i aret?

A. Nei. Fra akademisk ar 2018-19 og framover, vil CMAT eksamen bli gjennomfort bare en gang i aret i januar. CMAT-2018 vil bli gjennomfort i januar 2018.

Sporsmal: Hvordan er det datamaskinbaserte formatet forskjellig fra det papirbaserte formatet?

A. Testformatet er mer eller mindre det samme, bortsett fra at en kandidat leser et sporsmal pa en datamaskinsterminal og klikker pa det riktige svaret, i stedet for a lese pa et papirhefte og bruke en blyant for a morke ovalerne pa et svarark .

Sporsmal: Kan jeg ta testen fra hvilken som helst datamaskin?

A. Nei. En kandidat ma teste pa en forhandsdelt arbeidsstasjon og har ikke mulighet til a velge sin arbeidsstasjon i teststedet.

Testvarighet & amp; CMAT Syllabus / Monster.

Q. Hvor mange seksjoner er der i testen?

A. Det vil v re fire seksjoner i testen. Seksjonene er:

Logisk grunnleggende verbal evne / sprakforstaelse Numerisk evne + Datatolkning Generell bevissthet.

Sporsmal: Hvor mange sporsmal er det i hver av disse seksjonene?

A. Det vil v re 25 sporsmal i hver seksjon.

Q. Hva er testens varighet?

A. Varigheten av testen vil v re 180 minutter.

Sporsmal: Kan jeg flytte frem og tilbake mellom de fire seksjonene?

Viktige datoer, du bor ikke ga glipp av.

Opptak Apent for alle MBA-programmer pa Manav Rachna International Institute of.

Forskning og studier.

Opptak Apent pa CII School of Logistics Delhi og Mumbai campus, Sok na!

Opptak apner for MBA-programmer pa GITAM. Soknadsfrist er 20. februar 2018.

Soknad Siste dato for elektronisk innsending – 25. februar 2018.

Sok om PGDM og PGDM-IB-programmer. Opptak apent for 2018 Sok na!

Soknad om PGPM 2018-20 pa MDI Murshidabad er apen.

Siste dato for a soke om IPE, Hyderabad er 17. februar 2018.

Opptak Apent for Executive PGDM pa IMI, New Delhi. Soknaden avsluttes 12. februar 2018.

Opptak apent for 2018 Sok na!

Soknad om PGDM 2018-20 ved SDMIMD er apen til 28. februar 2018.

Opptak 2018 Apent for MBA ved Birla Global University.

Opptak Apent for MBA pa KIIT School of Management gjennom CAT / MAT / GMAT / ATMA / CMAT / XAT.

Siste dato utvidet til 11. februar, 2018. Sok na.

Opptak Apen na.

Folgende hoyskoler aksepterer soknader.

K. J. Somaiya Institutt for ledelsesstudier og forskning.

International Management Institute (IMI)

CII School of Logistics Amity University.

Manav Rachna Internasjonalt institutt for forskning og studier.