Hva er Gambling? Hva er islamets syn pa Gambling?

Gambling betyr a gi eller ta penger eller varer avhengig av noe som ikke er kjent hvordan det vil ende. Uansett hva navnet heter, er et spill eller spill som har denne eiendommen, og som spilles i retur for penger eller varer, kalt gambling. Ordet «maysir» nevnt i Koranen er hentet fra ordet «yusr», som betyr letthet, noe som indikerer at penger eller varer er oppnadd eller tapt lett i gambling.

Gambling er en mate a skaffe ufortjent penger pa som gjor at mannen glemmer sin Skaper, hindrer ham fra a utfore bonner, forer ham til latskap, eliminerer sin styrke til a jobbe og forarsaker vrede og fiendskap blant mennesker. All slags gambling, som forarsaker uopprettelige sar i det enkelte og sosiale liv, er haram i islamens religion.

Folgende er oppgitt i Koranen om problemet:

«O dere som tror! Spis ikke din eiendom blant dere i forfengelighet» (al-Baqara, 2/188, an-Nisa, 4/29).

«O dere som tror! Intoxicants og gambling, (engasjement av) steiner og (spadom ved) piler, er en avskyelighet av Satans handverk: unnga slike (avsky), for at dere kan trives. Satans plan er a spenge fiendskap og hat mellom deg, med rusmidler og gambling, og hindrer deg fra Allahs minne og fra bonn (al-Maida, 5/90, 91; Ibn Abidin Raddu’l Mukhtar, Istanbul 1307, V, 355; Hamdi Yaz r, Hak Dini Kur’an Dini, Istanbul 1960, II, s. 766).

Gambling og dets skader:

Det er ingen forskjell mellom alkohol og gambling nar det gjelder a v re forbudt og a v re en synd. Allah gjor dem haram i samme vers:

«O dere som tror! Intoxicants og gambling, (engasjement av) steiner og (spadom ved) piler, er en vederstyggelighet av Satans handarbeid: unnga denne (vederstyggelighet), forat dere kan trives.» (al-Maida, 5/90).

Alle typer sjansespill som gir fordel eller skade, betraktes som gambling. Gambling betyr a fa en persons penger eller varer urettferdig og a stjele ens penger eller varer med vilje. Gambling er en sosial katastrofe. Det er alltid sett at dette odeleggende onde forbudt strengt av islamets religion odelegger mange familier. De som spiller rundt et bord til morgen pa grunn av spenningen forarsaket av gradighet og ambisjon, mister deres helse, rikdom, etikk og penger; de mister sin menneskelige folelse. De som vinner i dag, mister en annen dag.

Hustruer, barn og fattige har rett pa pengene som gar tapt ved gambling. Pengene som er oppnadd av gambling er ikke legitime.

Siden gambling blir utbredt, vil sosiale skader oke. Arbeid er erstattet av latskap. Produktiviteten i n ringslivet minker. Gambling bringer ut onde gjerninger som alkohol, forteller logner, gradighet, grudge, hevn og mord.

Gambling forarsaker ogsa lidelser, uenigheter og forsommelser i familielivet. Det er mange som selger sin religion, re og land pa grunn av gambling, og som tread pa alle slags hellige verdier.

Gambling blir en avhengighet pa sv rt kort tid som alkohol. Det er veldig vanskelig a kvitte seg med det. Derfor er gambling og alkohol veldig farlige vaner.

Alle typer sjansespill hvor du vinner eller taper penger som terninger, kortspill, lotteri, fotballputer, lotto, spill og konkurranser betraktes som gambling.

Alle sjansespillene spilles for a nyte og tilbringe tid forst. Som mannen vinner spiller han for glede og ambisjoner om a vinne. Nar han mister, spiller han for a fa tilbake det han har mistet. Sa blir han en gambler. Det bor ikke glemmes at de som mister alt pa gamblingbord, som selger alt de har og lever i avsky og fattigdom, som odelegger deres koner og barn, begynner a spille som et middel til glede og underholdning forst.

Det er en viktig plikt a holde seg unna gambling, sa vel som a beskytte folkene rundt oss, spesielt vare familiemedlemmer, fra gambling. Pligten til a beskytte familiemedlemmer mot skadelige og onde ting og utdanne dem til en livsstil som Allah og hans sendebud vil ha, blir gitt til hodet til familien av Koranen:

«O dere som tror, frelse dere og dine familier fra en brann, hvis brennstoff er menn og steiner, over hvilke er engler strenge (og) alvorlige som ikke styrker de kommandoer de mottar fra Allah, men gjor ( nettopp) det de er befalt «(Tahiti, 66/6).

Hvis spill som backgammon, sjakk, brikker, kort, tennis og biljard spilles med den hensikt a gambling ved a risikere penger, betraktes de ogsa som gambling.

Det finnes forskjellige hadither av Hz. Profet som forbyr backgammon: «En person som spiller backgammon anses a ha blitt ulydig mot Allah og Hans sendebud.» (Abu Dawud, Adab, 56; Ibn Majah, Adab, 43; Malik, Muwatta ‘, 6; Ahmad b. Hanbal, Musnad, IV, 394, 397, 400). «Staten til en person som spiller backgammon og deretter utforer bonner er som tilstanden til en person som gjor wudu med pus og blod av gris og deretter utforer bonner.» (Ahmad b. Hanbal, V, 370).

Nar det gjelder det generelle forbudet mot backgammon i disse hadithene, sier de fleste av islamens l rde at det ikke er tillatt a spille backgammon. Ibn al-Musayyab og noen andre islamske l rde mener at det ikke er vanskelig a spille backgammon hvis ikke hensikten er a spille. Kort og dominoer regnes som det samme som backgammon.

Spillet av sjakk, som kalles «shatranj» pa arabisk, dukket opp i perioden etter ledsagerne etter profeten Muhammeds dod (pbuh); derfor er det ingen hadith av profeten angaende sjakk. Ledsagerne og Tabiun-l rerne oppgav tre synspunkter om sjakk:

Ifolge folgesvennene og Tabiun-l rerne liker Abdullah b. Abbas, Abu Hurayra, Ibn Shirin, Hisham b. Urwa, sa b. al-Musayyab, sa b. al-Jubayr, det er tillatt a spille sjakk.

Ifolge Imam Shafii er sjakk makruh tanzihi; ifolge Abu Hanifa, Malik og Ahmad b. Hanbal, det er haram.

Tatt i betraktning at sjakk er mer som et spill av intelligens og en hjerne sport enn et sjansespill, og at det ikke er et bestemt forbud mot det, blir denne konklusjonen gjort. Det er imidlertid forstatt at ledsagere ligner det pa backgammon. Faktisk er folgende fortalt fra Abdullah b. Umar: «Sjakk er verre enn backgammon.» Det er sagt at Hz Ali anser det som gambling. (Ibn Kathir, Tafsiru’l-Qur’ani’l-Azim, Istanbul 1985, III, 170). Pa den annen side er det rapportert at Yahya b. Sad horte folgende fra Imam Malik: «Det er ikke noe bra i sjakk, det er makruh a spille sjakk og andre sjansespill.» Imam Malik leser folgende vers mens han uttrykker den setningen: «… Bortsett fra sannheten, hva (gjenstar) men feil?» (Yunus, 10/32; se Malik, Muwatta, Ru’ya, 7).

Checkers er et spill som sjakk. I spill av tennis og biljard er sport utbredt. De ma v re tillatelig med mindre noen illegitime elementer legges til dem.

Som konklusjon er det lagt fire vilkar som nodvendig for spillene som spilles kun for avslapning, underholdning og fornoyelse uten at gambling skal v re religiost tillatt:

en. De ma ikke fa folk til a savne eller forsinke fra bonner.

b. Folk ma ikke forvente noen vesentlige fordeler.

c. Spillere ma avsta fra a uttale darlige og unodvendige ord under spillet.

d. Folk ma ikke kaste bort tiden sin ved a spille sa mye som ikke kan betraktes som avslapning og underholdning.