Karrierer.

Sykepleiejobber pa Alpine.

Klinisk stabsjobb pa Alpine.

Hva er sa spesielt om Alpine? Det er var stab!

Pa Alpine vet vi at vare ansatte er var mest verdifulle ressurs. For a rekruttere og beholde det beste talentet, ma vi v re det beste i det vi gjor. Vart miljo gir en fantastisk mulighet for de som onsker a utvide sitt arbeidskunnskap om behandling av kronisk psykisk lidelse.

Vare kunder gar inn i vart program fra akutte pleieinnstillinger og overgang til samfunnet med stotte fra var omsorgsfulle og talentfulle medarbeidere. Du vil fa en veldig unik mulighet til a vokse og l re i et interaktivt miljo som er utsatt for de mange fasene av mental helse diagnose, og jobber med noen av de beste klinikerne i San Diego County.

Vi arbeider i et raske, stimulerende miljo som oppmuntrer til kreativitet, apenhet, samarbeid og resultater, som utstilles i var klientbehandling.

Fordi vi vet at mental helse kan v re et utfordrende, men givende felt, og de fleste sykepleieprogrammene ikke gir mye eksponering for mental helse rotasjoner, har Alpine en unik mulighet til a forhandsgodkjente sykepleiepersonale. Vi tilbyr et ettarig treningsprogram for personer som har eller er i ferd med a sitte pa styrene sine. Stillingen er kompensert og utdannet som en nylig godkjent stilling, og gir stotte, utdanning og erfaring innen psykisk helsefelt.

Alpine har en rekke lisensierte klinikker pa staben og gir veiledningstimer fra NP, sosialarbeider, MFT og diverse mastergradsprogrammer innen psykologi. Vare medarbeidere er ansvarlige, motiverte og lidenskapelige om klientpleie.

Arbeidsmiljo.

Alpine er et spennende, utfordrende og givende sted a jobbe. Vi er en kultur som fremmer l ring, faglig utvikling og samarbeid. Vi tror at et samarbeidende arbeidsmiljo skaper et positivt, produktivt og vellykket arbeidsmiljo. Alpine er stolt av a v re en tobakksfri helsetjeneste.

Alpine spesialiserer seg pa mental helse rehabilitering, er lisensiert av staten California under tittel IX, og har over 40 ars erfaring i mental helse. Alpine tilbyr sine ansatte et spennende, utfordrende og givende arbeidsmiljo med konkurransedyktige lonninger og fordeler, blant annet:

Palopt Betaltid Off Holiday Incentives Medisinsk, Tannlegen, Livsforsikring, Langtidspensjon og AD Damp- og Akupunktur Plan Bonuser / Incentivpensjon Pensjonsplan (401 k) Betalt Trening.

Sok i dag!

For a bli med i teamet vart og begynne a gjore en forskjell, send inn CV og ASTCI-ansettelsesprogrammet.

Ved a sende inn dette skjemaet, godtar du a la oss kontakte deg for du sender et arbeidsprogram.

Alle innleveringer forblir fortrolige, og vi vil ikke avslore noen opplysninger som er inkludert i meldingen.

Alle omsorgspersonell MA legge inn et gjeldende HLR-kort for helsepersonell. Lisensiert og sertifisert personale ma sende inn nav rende sertifisering og vedlikeholde gjeldende CEU mens de er ansatt. En soknad kan fylles ut pa anlegget, og det kan v re nodvendig med kartlegging av demonstrasjon. Alle ansatte er underlagt et orienteringsprogram samt en 90-dagers introduksjonsperiode. Alle ansatte ma delta i en bakgrunnskontroll, legemiddelskjerm, TB-test, fysisk pre-ansettelse og fingeravtrykk.

Kom i gang i dag.

Kontakt oss i dag for a l re mer om vare programmer.