Meta Gem (WoW)

Meta-perler er spesielle perler som har spesifikke bruksbehov: Meta Gems kan bare plasseres i meta-kontakt (og omvendt kan en meta-kontakt bare holde en meta-perle) Meta Gems krever at du har en bestemt mengde andre perler i rekkefolge For a fa bonusen til meta-perlen Meta Gems faller ikke fra mobben, de kan bare fas fra jewelcrafters eller to spesifikke leverandorer. Og selv disse leverandorene har unike krav til at du skal kjope perlen. De belaster ikke gull for dem, edelstenene er kjopt med Apexis Shards eller Spirit Shards. Ogsa for crafters, slippe de ukjente perlene for meta perle skj ring ikke ut av noen min. De ma overfores av en alkymist.

Meta Sockets.

Meta-stikkontakter er bare tilgjengelige pa enkelte hovedeksjonselementer pa hoyere niva. I motsetning til andre stikkontakter som vil akseptere en annen perlefarget (det vil si at du kan sette en bla perle i en gul kontakt hvis du vil), aksepterer meta-stikkontakter bare meta-perler. Men som andre stikkontakter, nar en perle er stikkontakt der, er det ingen mate a fjerne den og «fa den tilbake». Du kan erstatte den med en annen meta perle, men den eksisterende perlen i stikkontakten blir odelagt i prosessen.

Meta Gem Krav.

Hver meta perle vil ha et krav pa det som ma v re sant for a fa nytte av perlen. Med andre ord, hvis du ikke oppfyller kravet, er det ikke noe mer enn en fin bauble, men du kan ikke engang bruke den til fiske. Noen ganger er kravet et hardt nummer som «Krever minst 2 bla perler, 2 rode perler og 2 gule perler». Noen ganger er det mer generelt: «Krever flere rode perler enn gule perler». Legg merke til at en meta-perle selv har et eksakt tall. Den Imbued Unstable Diamond krever noyaktig 3 gule perler. Intet mer, intet mindre.

V r oppmerksom pa at dette gjelder alle edelstener pa tvers av alt utstyret ditt, ikke bare noen ekstra stikkontakter i selve hemmet. Det er ogsa viktig a vite at de ikke-prim re fargespillene gir deg kreditt mot begge sine farger.

Prim r perlefarger er: Rod, Bla og Gul Ikke-prim re perlefarger er: Oransje – moter Gult og Rodt krav Gront – moter Gult og Blatt krav Lilla – oppfyller Bla og Rode krav.

I utgangspunktet vil ikke-prim re edelstener oppfylle kravene til begge fargestikkene de passer som angitt pa verktoytipset.

Sa hvis du bare hadde 2 oransje edelstener, ville du likevel oppfylle «2 gule, 1 rode» krav til Swift Starfire Diamond, selv om den beskrivelsen synes a inneb re at du trenger 3 edelstener for a mote den, oransje perle teller som bade en gul og en rod perle.