Slot utfra

Denne roboten ble bygget som svar pa gjentatte sporsmal og foresporsler vi hadde fra mange av vare samarbeidende komponister som jobber og skriver for M & M-robotorkesteret, for automatiserte cymbaler med utvidede musikalske spillingsmuligheter. Bare var & lt; Troms & gt; roboten sofar hadde en liten cymbal med bare en enkelt beater. Dens musikalske vei ble domt til a lyse i sammenheng med det stadig voksende og ganske symfoniske robotorkesteret. I denne nyopprettede roboten onsket vi a implementere bade de suspenderte (stand-mount) cymbaler, som hi-hat, hvor lyden kommer fra hjernerystelsen av to cymbaler. Begge elementene kan spilles med mange forskjellige pinner og treffer cymbaler pa forskjellige steder. Hi-hat kan ogsa spilles med cymbals lukket. Siden den ovre symmetret ikke beveger seg, forblir strekkavstanden for solenoider konstant, noe som er hensiktsmessig for realiseringen av forutsigbare hastighetsskalinger i et slikt instrument. Nar det gjelder de suspenderte cymbals, i stedet for a montere dem horisontalt som vanlig blant percussionists, gikk vi for en vertikal plassering, siden det gjorde det lettere a montere de forskjellige slaende mekanismene. Det gjorde det ogsa mulig a gi en god arbeidsdempende mekanisme for hver enkelt cymbal. Vi gjorde mye forskning pa denne, og til slutt kom opp med det designet som ble implementert her, hvor cymbalen ble dempet med et stykke filtbelagt neopren som berorte bekkenet pa kanten over ca 1/6 av diameteren av cymbalen. Ogsa disse cymbals kan bli rammet mens dempet, og dermed muliggjore en typisk torr lyd effekt.

Noen ekstra funksjoner som er lagt til denne roboten er: En liten, men tungstopt bronseklokkebymbal (laget av Ufip og solgt som «isbell») med en enkelt beater. Et par bass castaneter (store treklapere, som hores ut som hoye kokosnotter), drevet av sterke trykk-type solenoider; en bell-rim tamburin uten trommeskinn drevet av en trekkstabilisator. Som omtalt er det en motorstyrt regnmaker (rainstick), motordrevne musikalske ror, rorformede shakers, en reco reco, et hulrorresonatorror.

Noen visuelle funksjoner har ogsa blitt lagt til: en rekke lys, kartlagt pa midi notater. Fire lites er montert pa forsiden, tre pa baksiden.

Hele chassisbyggingen ble laget av rustfritt stal AISI304L. Delene ble sveiset sammen ved hjelp av den manuelle TIG-prosessen. Hovedrammen pa chassiset boyde seg fra et stykke rustfritt stal 2400mm x 100mm x 10mm og gir mer enn nok strukturell styrke for a motsta misbruk i transport og tung bruk. & Lt; Simba & gt; roboten har tre robuste hjul: to 400 mm diameter fronthjul og et 200 mm ratt pa baksiden. Den horisontale bevegelsen er utstyrt med kulelager.

Kretskortet av & lt; Simba & gt; bestar av tre prosessorkort, hver utstyrt med en PIC mikroprosessor. Midi-inn- og bufferkretsen pa det forste prosessorkortet er veldig fremtredende og bruker samme kretskort som brukes i roboter som & lt; Thunderwood & gt ;, & lt; Vitello & gt; og & lt; Qt & gt ;.

Kredslopet for PIC-prosessoren pa dette kortet ligner det som brukes til & lt; Bako & gt; og & lt; Vitello & gt ;. Den har to PWM-utganger for analog styring ved hjelp av PWM, en som brukes til Hitachi DC-motoren, samt 6 mosfet-brytere som brukes til lys og pa / av strombrytere (kortlagt pa midi-kontrolleren 66) i denne roboten.

Det tredje PIC-mikrokontrollerbordet, er et styre som utviklet for spilleren piano. Det gir hastighetsstyrte angrep, samt en holdespenning etter puls. Dette brettet ble brukt til a styre hi-hat-solenoiden sa vel som cymbal-demperene. Vi brukte et gammelt kort med 10 utganger og en 18F2525 kontroller, siden vi hadde noen pa hyllen (igjen fra & lt; Harma & gt;). Merk at den nyeste versjonen har 14 utganger (10.2006), og bruker 18F4620. Stromforsyningen her bruker bipolar spenningene + 17V og -17V.

Stromforsyningen som ble opprinnelig utformet, var en Siemens Sitop SMPS-type, med justerbar utgangsspenning pa opptil 52 Volt. Vi justerte den til 48V, fire ganger den nominelle arbeidsspenningen for solenoider, for dette automatiseres. Men vi matte endre dette og erstatte det med en tradisjonell analog stromforsyning, for Sitop klarte ikke a takle de ganske kraftige pulsstrommene som kreves for a drive solenoidsene i dette designet. (Opp til 6A) Derfor reiste vi tilbake til en klassisk analog og ustabilisert forsyning med sv rt heftige buffer kondensatorer. Legg merke til at roboten ikke er smeltet! I sammenheng med M & M robotorkesteret driver vi hele orkesteret fra en spesiell 3kW separasjonstransformator (400V / 230V) som har egne sikringer, og respekterer dermed alle regler om elektrisk sikkerhet. Hele orkesteret flyter med hensyn til ekte jord. Den eneste komponenten som kan forarsake jordlekkasje i denne roboten, er den 2uF bipolare kondensatoren som brukes i Papst motorkretsen.

Design & amp; konstruksjon: Dr.Godfried-Willem Raes PIC mikrokoding: Johannes Taelman & amp; Godfried-Willem Raes Samarbeidspartnere: Xavier Verhelst, Kristof Lauwers.

midi notat pa + velo, lytter til kanal 1 (0ffset 0). Merk av ikke nodvendig, bortsett fra hihat-lukkende solenoid, symmetrisk demper og motorer. midi notat pa / av, med hvilken som helst velo: for lys (kartlagt pa notater 110 til 114) midi notat pa + velo, merk av for motorene. Velo-verdien styrer rotasjonshastigheten. Prog Change implementert for a velge forskjellige hastighetsskalering oppslagstabeller. Prog.change 122 = standard, 0 og 122-127 skalinger. Midi-kontrolleren 66: Strom PA / AV-bryter. Midi alle notater av kontrolleren (123) implementert. Denne kommandoen slar ogsa av lysene. Det nullstiller ikke kontrolleren 66! Sys-ex implementert for a tillate opplasting av forskjellige hastighetsskaleringer.

Detaljer med hensyn til utvelgelse, disposisjon og kartlegging av beaters:

kun puls [PIC2] – 14 – bla.

kun puls [PIC2] – 13 – gra.

kun puls [PIC2] – 12 – lilla.

pa / av [PIC1] – hvite / hvite ledninger – X11-2.

notatrykk implementert for blinking.

pa / av [PIC1] – svart / svart ledninger – X11-3.

notatrykk implementert for blinking.

pa / av [PIC1] – gronn / rosa – X12-2.

notatrykk implementert for blinking.

pa / av [PIC1] – svart / bla / brun – X12-3.

notatrykk implementert for blinking.

pa / av [PIC1] – brun – X15-2.

notatrykk implementert for blinking.

Strom: 230V – 300Watt, standard 3-polet Euro-kontakt. Storrelser: h = 1500mm, w = 550mm, d = 900mm. Vekt: 65 kg (forste estimat). 1 Midi-inngang, 4 midi gjennom (5-polede DIN-kontakter). Midi kanal (offset 0): 5 mikroprosessorer: 2 x PIC18F2525, 1 x PIC18F4620 (Microchip) kostnad i produksjon og forsikringsverdi: 8.200 og euro ;.

Bilder tatt under konstruksjon:

Denne automaten oppsto forst og fremst pa foresporsel fra mange komponister og medarbeidere ved utbyggingen av vart robotorkest til en automat som kunne spille cimaler. Derpa implementerte vi bade den «suspenderte cymbal» -de pa en stativ plassert noen cimbaal-som «hi-hat», hvor klank dorkonkussjonen av to cimbalen oppstar. De opphengte cimbalen ble vertikalt montert, fordi dette gjorde det enklere a automatisere spillingen. De cimbalen kan da ikke svinge rundt deres ophangpunkt, slik at avstanden mellom klumper og stopppunktet kunne holdes konstant. Dessuten gjorde denne oppstillingen det umiddelbare muligheten til a tilbringe gode demper pa cimbalen. Disse ble dannet av neopreen og bare satt pa omkreuken av den kulefare som skal dempe. Den pasturing skjer ogsa her med en elektromagnet. Den hi-hat ble konvensjonelt, horisontalt, sa utfort. Den mekanisme gikk vi likevel bokstavelig understeboven: her er det den nederste cimbaal som dras mot de overste trekkes. Ogsa her har dette det til fordel for den konstante avstandsafstanden for de vanlige. Hver cimbaal ble levert med fire til seks pa forskjellige steder montert, slik at en genuansert spilling via de mulige mulighetene er mulig. Uiteraard er ogsa den slagfaste for hver klokkertor hverandre perfekt godt a styre. Den angrepsstyrke ble omformet pa midi hastighetsverdien og skjer teknisk via pulsbreedte modulering av bekreftelsesstrommen.

Enkelte ekstra funksjoner ble lagt til roboten for a styrke det arsenal til sma slagverk i M & M robot orkest. Pa toppen av instrumentet kom sa to «bas-kastagnetene», store houten klappere, til a sitte. Disse blir flyttet og til klinken brakt med to Black Knight push-electromagnets. Herved benyttet vi en tung type fordi det var den eneste vekten av klapperne (4 Newton), som sikkert skulle bli overveldet. Disse klappene klinker litt som veldig hoyt motelkaar slatt kokosnoothelften. Deronder ble en liten schellentamboerijn montert, betjent dor en likartig trekmagneet. Ogsa her er den minimale nodvendige trekkraft 3,5 Newton. Etterpa pa instrumentet, horisontalt montert, fant vi fortsatt plass til en Ufip ‘isbell’. Selvsagt en utgitt brons dannet og deretter skaret dikke bob-cimbaal. Vi har dem selv i Ufip fabrikken hos Pistoia valgt og fra Italia sammenlagt. Denne cimbaal har bare en enkel klopper. Til venstre og hoyre side av roboten til slutt, monterte vi to forskjellige motorer: En forste motor -En DC-type med vertragingskas- brukes til a dreie en shaker produsert av riflet metallslange. Den lyden holder nesten midt mellom det fra en reco-reco en en rainstick. Den andre motor daareentegen, er en toppkvalitets Papst 12-polig motor med utvendig anker. Pa denne motoren monterte vi en ende PVC-riflet PVC isolasjonslang for 3/4 » elektriske ledninger. Dette gir en myk floytende lyd.

Til slutt omfatter & Simba & gt; ogsa noen enkelte «funksjoner»: pa forsiden, to gule LED spotjes fra egen fabrikat og to klassiske bajonettlampe under de tre klappene. Aan de achterzijde: twee kleine E10 lampjes en een kleine halogeenpunt gericht op de achterste cimbaal. Alle disse vizuale komponentene er selvsagt ogsa fullt utstyrbare.

De & lt; Simba & gt; roboten blir internstyrt dor tre PIC mikrokontrollere: twee 18F2525 typer som er for de puls / hold-funksjonene (cimbaaldempers og hihat), og en sekund for det midterste kommunikasjonssystemet, lampene og motorene, og pakoblingsbeskyttelsen. En tredje mikrokontroller er av den storre 18F4620 typen og blir brukt for pulsstyring av de knopper.

Het chassis ble helt oppbygget av lasertox AISI304L. Den hovedform ble plukket fra en enkelt del av varmtvalset inox pa 100 mm x 2400 mm ved en materialtykkelse pa 10 mm. Som nesten alle roboter hvorav M & M orkest er oppbygd, ble ogsa & lt; Simba & gt; utstyrt med en uendelig hjulbasen. For denne roboten ble en trehjulet konstruksjon utarbeidet: to store hjul (400 mm) og en litt mindre svinghjul utstyrt med en solid inox styrestang. De hjulene gar pa kulelager. Het draaiwiel ble forbundet med hovedchassiset med en mer eller mindre U-formet boyde platen inox 50mm, ogsa 10mm materialdekk. De akser ble utfort i skaret inox ror pa 25 mm. Dora disse hjulene kan M20 tradstenger ledes slik at automatikken under transport i kisten kan bli fastgjort.

I kombinasjon med & lt; Troms & gt; har det Logos Robot Orkest na over en fullverdig automatisk drumstel. Kombinert med Thunderwood og Vacca of Vitello, er det enda en spesielt utvidet trommesett.

midi notat pa + velo, lyder til kanal 1 (tellende fra 0). Ingen notering nodvendig, med unntak av de lukkede lukkede magnetene, demperene, lampene og de dormotorene som styres. (For detaljer, se pa tabellene i engelsk tekst ovenfor). SysEx er implementert for innlading av diverse velo-scalings. Pinkode: simb. Program Endring 0, 122-127 geimplementert for seleksjon av de forskjellige velo oppslagstabellene programmert via sys-ex. 0 er en fast, ikke programmerbar kartlegging. Det er anbefalt a bruke 122. Denne inneholder en optimalisert kartlegging.

Spesifikke komposisjoner for & lt; Simba & gt ;:

Kristof Lauwers: «Study # 7», den forste delen med en partij for & Simba>. Kreatie 07.07.07, Gent. Godfried-Willem Raes: «Simba’s Pic», picradar studie for & Simba & gt; en en naakt utover. Sebastian Bradt: «Je Brule de partout» for Simba & quot; [MP3] [midi fil] Godfried-Willem Raes: «Namuda Study # 42: Happy Robots» (2014)

14.02.2007: forste designskrifter 17.03.2007: studie av konstruksjonen av hi-hat. 15.05.2007: Rekonstruksjon av Tamboerijn komponent. 20.05.2007: forste selektie cimbalen. Inkoop kleine sonor cimbaal rommelmarkt. 02.06.2007: inkoop rommelmarkt koppel ‘bas’kastagnetten. 17.06.2007: laswerk mekanika voor de tamboerijn komponent.

Sist oppdatert: 2017-08-05 av Godfried-Willem Raes.

Service og reservedeler informasjon:

Den 10 mm rode lysdioden som er montert pa strombryteren skal v re pa sa snart og sa lenge som & lt; Simba & gt; er koblet til et stikkontakt. Det indikerer at 5V stromforsyningen for mikrokontrollerne og logikk kretsen fungerer. Den 3 mm gronne lysdioden pa midthubbrettet med midi-inngangskontaktene (DIN), blinker nar midi er mottatt. De 3 mm rode lysdiodene pa alle tre platene loddet i n rheten av mikrokontrollene indikerer en feiltilstand hvis den lyser opp permanent. Det brukes ogsa til a indikere mottak av et gyldig hastighetsoppslagstabell via midi sys ex kommandoer. Dette gjelder kun pulsplaten og puls / holdbrettet. Den 10 mm rode lysdioden pa midihubbrettet pa kontakten raden vil lyse sa snart en strom pa kommandoen er mottatt (kontroller 66) Den 10 mm rode lysdioden n r AC optorelais pa midi-hubbrettet indikerer relais for papstoffmotoren , kortlagt pa midi notat 59, er aktiv.

Analog stromforsyning, ved hjelp av tre tradisjonelle 300VA transformatorer og store kondensatorer. V r oppmerksom pa at 5V logisk stromforsyning bruker en liten modul og er alltid slatt pa hvis instrumentet er koblet til nettspenningen. Denne SMPS modulen er montert inne i strombryterboksen.

PIC-prosessorkort: MidiPulse Large Rev.2, 2007. (samme brett som brukt til & lt; Xy & gt;). PIC midihubbrett: Versjon 2.0 (Samme som brukt pa Thunderwood og Qt) Optocoupler: 6N137 (pa midi-inngangskort). PIC type: 18F2525. PIC-puls / holdkort: Versjon 1.0, 08.2004 (Samme som brukt pa Harma). PIC type: 18F2525. Ti utganger. PIC-firmware spesifikasjoner:

PIC1 hex dump & / eller kildekoden .. \ simba \ pic1 \ [versjon 1.0-JT og versjon 2.0-GWR]

PIC2 hex dump & / eller kildekode .. \ simba \ pic2 \

PIC3 hex dump & / eller kildekoden .. \ simba \ pic3 \

Lys & amp; p rer: 2 LED-punkter 12V / 40mA – gul (1W) Paulmann 280.03 GU5,3 socket – vinkel 24 & deg; (28 Lux ved 1m, strale diameter 42cm). Forventet levetid: 50000 brenntidstimer. (over 5 ar). 2 Bipolar Bajonet Monteringsp rer 24V / 5W Spotlite pa baksiden: 24V / 10W (Halogen) E10 Tungstenfilamentp rer pa innsatschassis foran: 35V / 50mA.

– Handlaget cymbal, diameter 303mm, vekt 9.5N – Handlaget cymbal, diameter 285mm, vekt 5,25N, laget i Tyrkia, A. Zildjian & amp; Co, Constantinopel. – Hi-Hat cymbals: Sonor, diameter 305mm, vekt med anker og mekanisme (pakrevd trekkraft) 6.5N – Bellcymbal, diameter 220 mm, Ufip, stopt silverbronze isklokkertype.

Hi-hat beater solenoider: Seks line re rorformede solenoider, push type, diameter 20mm. To typer / merker kan brukes:

– Saia Burgess type 195225-229, STA, 9.4V dc @ 100% – 7Watt, nominell rekkevidde 5.1mm, maksimal kjoreretning 17.8mm. Lengde: 39mm, Stempel: 15.3g. Totalvekt: 87,3 g. DC-motstand: 12,8 Ohm. Maksimal effekt @ 10% plikt cucle: 70Watt, 11.9N. Monteringstrad: M14 x 1,5. Levetid: 25 millioner sykler. (= 86 dagers kontinuerlig roffelen til 8 sykler per sekund). – Black Knight, type 121-420-620-620, 12V dc @ 100%. DC motstand: 20 Ohm. Monteringstrad: 18UNF – 0,562 » (13,8mm). En returfj r ma legges til. Vi brukte samme type som i spilleren piano design.

En returfj r ble lagt inn i solenoiden. Merk at begge merkene bruker en annen trad for montering! V r oppmerksom pa at magnetene ma falle inn i hullet pa 20 mm diameter i 10 mm tykk montering bracket for riktig justering. Disse solenoider er drevet med 50V pulser. Under pulsen er strommen 2,5A (Black Knight) eller 3.9A (Lukas Ledex / Saia Burgess)

Solenoid brukes til hi-hat-mekanismen (pull-type), tambourin-bjellene (pull-type) og bass-castanetene (push type): Black Knight, type 124-420-620-620, 12V dc @ 100% R DC = 8,2 Ohm. Sa nav rende under velo-pulstiden ved 50V er 6A. Solenoiden som brukes til a lofte hi-hat-cymbalen, drives pa lavere spenning, siden det ma v re tillatt a holde hi-hatten i fullstendig lukket stilling.

Beaters for de suspenderte cymbals: August Laukhuff, palle solenoider, 12 / 14V, med returfj r. R DC = 80 Ohm.

Damper-solenoider for de suspenderte cymbals: August Laukhuff, trakturmagnet, .Order type 300810. Nominell spenning (100% driftssyklus): 24V, 410mA. Motstand: 59 Ohm. Kraft: 10N. Forskyvning: 10mm.

Solenoid for klokkecymen: August Laukhuff, 12 / 14V.

1.- Papst motor type: KLZ20.50-4-540D / T, 220V 50Hz. Byggear 1969 (11.06). 12-stengene. Opprinnelige destinasjon: Reel for a reel profesjonelle taperecorders. Normalt betjenes med en 2 & micro; F AC kondensator. Drift som deltakoblet 3-faset motor er perfekt mulig.

2.- Hitachi motor type: FLMG-08A-02-E, 24V DC, 10W. Varenummer P / N: AX020010 50P / A MFG nr. J86.