TILDELINGSPROSESSE.

Prinsipper.

Luftfartsselskaper som opererer til og fra samordnede flyplasser, ma sende inn en foresporsel om tildeling av landings- og / eller startspor til koordinator og motta godkjenning for drift. I henhold til artikkel 2 nr. G i radsforordning 95/93 er statlige fly, nodlandinger og humanit re flyktninger unntatt. Meldinger ma sendes via SCR-formatet (Slot Clearance Request / Response) i samsvar med kapittel 6 i IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM). Behandling kan ta opptil tre hele virkedager.

Alle foresporsler ma sendes i UTC-tidene. Nar et spor ikke kan tildeles etter onske, vil tilbud fra koordinator v re gyldig i lopet av tre hele virkedager. Hvis det ikke mottas svar, vil tilbudet bli kansellert uten varsel.

ACNL arbeider i henhold til IATA-planleggingsprosessen. Miljoene i IATA-planleggingsprosessen finnes i hendelser og IATA-aktivitetskalenderen pa http://www.iata.org/wsg.

ARBEIDSPROSEDYRER.

Radets forordning (EF) nr. 95/93, med endring, og IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG), siste og nav rende utgave, er grunnlaget for allokering innenfor rammene av kapasitetsdeklarasjonen.

I tillegg publiserte ACNL arbeidsprosedyrene, for eksempel:

SLOT MOBILITY.

Med henvisning til Art. 8a og Art. 10, nr. 8, i EUs radsforordning 95/93 med endring.

Etter melding og bekreftelse fra koordinator:

fritt utveksling av spor pa en basis mellom transportorer (bytteer) overforing av transportor fra en rute til en annen eller fra en type tjeneste til en annen som drives av den samme transportoroverforingen i tilfelle en (delvis) overtakelse, overtakelsen kontroll over hovedstaden til et luftfartsselskap og mellom morselskap og datterselskaper og mellom datterselskaper i samme morselskap bruk av spor som er tildelt en transportor av en annen transportor som deltar i en felles operasjon, forutsatt at designatorkode av luftfartsselskapet til hvem slots er tildelt forblir pa den delte flyten for koordinerings- og overvakingsformal nye aktorer (hvis status er pakrevd ved a be om flyselskap): Ingen bytte eller overforing i de forste 2 tilsvarende sesongene.

VENTELISTE.

Flyselskaper ma holde ventelisten oppdatert til enhver tid.

SKALERINGSKALENDEN.

Planleggingskalenderen er ikke basert pa aret, men pa to planleggingssesonger, sommer og vinter, definert som folgende: